Tělocvičná jednota Sokol v Sofii byla založena již v roce 1895.